Het is 4 augustus 1914.
Dertien vrouwen komen al vroeg in de openbare wasserij. Ze vertellen, ze dromen, ze kibbelen, ze zingen, ze maken ruzie, ze dansen en ze luisteren naar elkaar.
Vanaf 4 augustus 1914 zullen loopgrachten en bommen, slijk en bloed, de wereld definitief veranderen.
De kreet naar liefde van deze dertien vrouwen zal sterker zijn en onontkoombaar.
De Wasserij is een ongewoon stuk. Het laat geen enkele toeschouwer onberoerd. Het vraagt enorm veel van de spelers.
De Wasserij zal ontroeren en beklijven.

Rachel Gers, Sophie Gilis, Els Goolaerts, Yolande Hoskens, Jolien Kenis, Lisbeth Ruts, Lotte Schalck, Leen Scheyltjens, Lesley Scheyltjens, Berta Van den Broeck, An Van den Heuvel, Mieke Verhoeven, Janine Wijnen en Goswin Torfs

Van D. Durvin en H. Prevost in een regie van Herman Fabri.
Première op 16 april 2004 in l’t LoKaaL, Lage Heide 5/1 Beerse om 20u