Een uitgebluste professor in de literatuur wordt opnieuw opgevrolijkt door de komst van een leergierige student die zich heeft ingeschreven aan de Open Universiteit.

De professor heeft deze job aanvaard om stiekem de drank waaraan hij verslaafd is, te kunnen bekostigen en de student wil kost wat kost een ander leven leiden dan dameskapper te blijven. Hun beider relatie met hun partner staat op springen. Langzaam echter leren ze elkaars wereld kennen en appreciëren, en worden ze naar elkaar toegetrokken.
Het stuk gaat niet alleen over vastgeroeste relaties en ongeïnspireerde schoolse opleiding, het laat ook twee vertwijfelde mensen zien die elkaar respecteren zoals ze zijn. Een voorwaarde voor een boeiende liefdesgeschiedenis? Een grappige én ontroerende strijd om te ontkomen aan de voorbestemdheid door eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen : het leven kan beter zijn !
Soms doet dit stuk denken aan “My fair lady” hoewel Willy Russell beweert het geschreven te hebben zonder dat hij van het bestaan van “Pygmalion” afwist.
Het stuk kent alvast een ander einde…
Laat deze productie een levenselixir zijn, een optimistische remidie tegen de grijsheid en het doemdenken van deze tijd !

Regieconcept :
We hebben voor u wel een eigenzinnige versie in petto, want we hebben de rollen omgekeerd : de uitgebluste professor is hier een vrouw en de student die zijn leven opnieuw zin wil geven is in onze productie een jonge man.
Een echte uitdaging om eens te kijken of het publiek in deze romantische komedie met diepmenselijke ondertoon een veranderd rollenpatroon aanvaardt. Doordat de professor door de levenskrachtige student evenzeer verandert zijn de oorspronkelijke titel en de namen van de personages behouden gebleven.

Rachel Gers en Johan Notelteirs

Van Willem Russell in een regie van Fred Geysels.
Première op 12 maart 1999 om 20u in ’t LoKaaL, Lage Heide 5/1 Beerse