Al enkele jaren is het kinderkoor “De Lambertijntjes” uit Beerse, onder leiding van Betty Dockx verbroederd en verzusterd met het “Terkooster kinderkoor” uit het Limburgse Alken, onder leiding van Griet Renaerts. Na succesvolle kerstconcerten van de vorige jaren groeide er bij de twee dirigenten het idee eens iets anders te proberen.

Waarom geen musical ?

Sta eens even stil wil zowel de acteurs als het publiek eens even laten stilstaan en nadenken op een weliswaar speelse manier bij de jachtige werkelijkheid. Iedereen en alles holt en raast van her naar der. Ze zappen de hele wereld rond, gooien tijd en ruimte door mekaar.
De dag verloopt in een razend tempo, 24 uur op 24 uur, in dolle rusteloze beweging.
Sta daar ook eens even bij stil, dan kun je weer luisteren en kijken en nadenken en dan handelen !

de Lambertijntjes, het Terkooster Kinderkoor, Isabelle Druyts, Rachel Gers, Johan Notelteirs, Jo Roefs, Dirk Schalck, Leen Scheyltjens, Guido Vaes en Manu Willemsens.

Van K. Arnold in een regie van Marc Gers.
Première op 6 maart 1994 om 20u in GC ’t Heilaar.